onderdehefbrug.nl
HomeNieuws en gebeurtenissenInfoReageer naar onsProjecten
"Onder de Hefbrug"
Samen voor Gouwsluis
Home
  • Welkom op de website van onze vereniging.

Help !!!!!!!!

OTA heeft een gewijzigde vergunningsaanvraag ingediend. Wat deze inhoud kunt u lezen op brief Gemeente over nieuwe vergunning

Deze vergunning heeft veel gevolgen voor onze leefomgeving. Laat iedereen die hier bezwaar tegen heeft dit kenbaar maken bij de gemeente. In de brief van de gemeente staat dat alleen bezwaar mag worden gemaakt als dat al eerder is gebeurd. Wij als "Onder de Hefbrug" zullen zeker weer een zienswijze insturen.

Alpherium heeft ons gevraagd op onze website te vermelden dat ze tweede Paasdag werkzaamheden gaan verrichten. Onze mening en informatie vind u hier.

Met het indienen van een zienswijze op het bestemmingsplan Steekterpoort 1 en het inspreken over dit plan hebben we toch enkele belangrijke wijzigingen kunnen krijgen op dit plan. Dit kunt u nalezen op
Wij hebben een zienswijze ingediend op het bestemmingsplan Steekterpoort 1. Op 8 maart 2012 gaan we inspreken om deze zienswijze toe te lichten. In de brief ( Reactie op zienswijze bestemmingsplan Steekterpoort 1) geeft de gemeente aan dat al onze ingebrachte punten  ongegrond zijn. Hier gaan we uiteraard tegen in verweer.
Op 25 november 2011 heeft de OTA een aanvraag gedaan voor verandering milieu activiteiten. Hierin vraagt men meer activiteiten 's nachts te mogen doen en een groter gedeelte van het terrein te mogen gaan gebruiken.  Wij hebben deze aanvraag opgehaald bij de gemeente en u kunt deze aanvraag en bijlage aanvraag hier nalezen.
Regelmatig ontvangen wij de vraag naar welk nummer men moet bellen als je overlast hebt van de OTA. Dit is 070 4416111. De brief welke wij hebben rondgebracht in de buurt kan je hier teruglezen.

Dinsdag 15 november 2011 is er een avond op het gemeentehuis voor de omwonenden Gouwestraat, Steekterweg en Oost-Gouweweg waarbij het te bouwen afvalbrengstation gepresenteerd gaat worden.

Gemeente Bodegraven krijgt geen windmolens staat in dit artikel van het Algemeen Dagblad van 12 november 2011.

Vrijdag 4 november 2011 hebben we het vernieuwde rapport wervelender met bijlagen mogen ontvangen van de provincie. De informatie gaat over locaties voor nieuw te bouwen windmolens. Wij zullen in elk geval reageren op de plannen om langs de N11 windmolens te gaan plaatsen. U kunt de plannen zelf nalezen onder:
Op 1 november heeft de gemeente een informatieavond gehouden warbij de presentatie van de Groene long werd gepresenteerd. De presentatie en de daarbij behorende tekeningen kunt u hier terugvinden onder de kop groene long.
Provincie legt OTA al meerdere dwangsommen op vanwege geluidsoverlast. Voor details lees:
 dwangsombrief 20110926
dwangsombrief 20110912
dwangsombrief 20110902
dwangsombrief 20110826 
dwangsombrief 20110817

Tot onze schrik is er weer een gewijzigde omgevingsvergunning aangevraagd door de OTA. Hierin geven ze aan 24u en 7 dagen per week te willen gaan werken. Dit is de vergunningsaanvraag Nog voordat er een besluit genomen is over deze aanbraag heeft de OTA alweer twee nieuwe aanvragen gedaan.

  1. Een aanvraag voor het aankomen, vertrekken en overnachten van schepen. Zie aanvraag verandering aankomst schepen.
  2. Een aanvraag voor verandering activiteiten. Zie veranderingsaanvraag activiteit milieu.

Op de website kunnen jullie artikelen terugvinden welke:

  • door de diverse rapporten welke door overheden zijn opgesteld zoals het MER-rapport.
  • de respons die wij daarop gegeven hebben
  • verslagen van onze besprekingen met de gemeente. Als bestuur hebben we elke 6 weken overleg met de gemeente over onze woonomgeving. De agenda en verslagen kan je hier teruglezen.
  • krantenartikelen van alle publicaties in AD, Alphen CC, Alphens Nieuwsblad en Witte Weekblad zijn hier per blad en op datum gesorteerd.

Als jullie vragen of opmerkingen hebben kunnen via deze site een mail sturen.

Het Bestuur

HomeNieuws en gebeurtenissenInfoReageer naar onsProjecten
Alle rechten voorbehouden